22.01.2016

Pravomoci společenství vlastníků, hlasování, a vše okolo

Pokud koupíte byt, můžete se ihned potom stát členem společenství vlastníků, tedy členem SVJ. Abych byl konkrétní, povinnost dané společenství založit vzniká v každém bytovém domě, kde je minimálně 5 bytových jednotek v osobním vlastnictví a to minimálně 3 různých vlastníků.

SVJ má na starost veškerou správu daného domu, ale i pozemku. O tom, jakým směrem se bude vydávat a jaké investice budou realizovány, se rozhoduje na základě hlasování. Každý člen má svůj hlas, který však není stejně velký. Rozhoduje totiž metráž bytu, či podíl na vlastnických právech.

O čem může SVJ rozhodnout

Pokud se dostáváte do situace, kdy máte v plánu koupit byt a automaticky se stát členem SVJ, je dobré vědět, o čem všem může toto společenství rozhodovat. V první řadě je to uzavírání smluv, které jsou spojeny s užíváním jednotek. Stejně tak ale SVJ může sjednávat pojistky domu, uzavírat smlouvy spojené s pronájmem, musí vést účetnictví a samozřejmě musí zvolit také statutární orgán. To vše jsou příklady toho, co má dané společenství v kompetenci a co vše může.

Vše na základě hlasování

Nyní se dostávám k základnímu kamenu úrazu, který je spojený s tím, že všechno probíhá na základě hlasování. Aby bylo platné, musí se na schůzi, která je konaná minimálně jednou ročně, sejít alespoň nadpoloviční většina hlasů. Mnohdy tedy stačí, aby se sešlo jenom pár lidí, ale pokud jejich bytové jednotky patří k největším a oni tak dají dohromady nadpoloviční většinu, mohou plně rozhodnout. Na druhou stranu jsou i situace, kdy SVJ může mít třeba i několik set členů. To nejenom výrazně komplikuje samotné schůze, ale i možná hlasování. Dané situace jsou velmi časté třeba u některých developerských projektů.

Hlasování na základě stanov

Podívejme se také na to, jak vypadá samotné hlasování. Zde klientům vždy radím, aby si před koupí konkrétního bytu prostudovali samotné stanovy. Právě ty jsou totiž dokumentem, kde je popsáno, jaký podíl hlasů už může rozhodnout. Jsou tedy postaveny nad rámec zákona a každý dům může mít stanovy sepsány jinak. V některých případech tedy může stačit nadpoloviční většina, což může vést i k tomu, že vás snadno přehlasuje skupina největších, která může dokonce i držet spolu. Na druhou stranu jsou i případy, kdy u těch největších investic musí souhlasit všichni – třeba úvěry a následné zateplování, nebo revitalizace domu.

Rozhoduje se o všem v domě

Pokud koupíte daný byt, rozhodně je třeba mít na paměti, že tím, že se stáváte členem SVJ, se v rámci společenství rozhoduje skutečně o všem. Zmínil jsem několik nejdůležitějších věcí, které se týkají hlavně samotného provozu. Rozhodovat je ale třeba i o banalitách, jako jsou úklidy chodby – tedy kdy ji uklízet, kdo ji bude uklízet a za kolik.

Stejně tak SVJ rozhoduje třeba i o tom, kdo a jak bude dům spravovat, nebo kolik bude pravidelný příspěvek do fondu oprav. I to jsou ukázky toho, na čem se musí vlastníci na základě stanov shodnout.

Dobrá, ale i špatná cesta

Často se mě mí klienti ptají, zda je dobré být členem SVJ. Má odpověď na tuto otázku je poměrně prostá. Vše by mělo začít prostudováním stanov, zda jsou v pořádku a zda konkrétní úpravy budou vám jako budoucímu členovi vyhovovat. Dále doporučím zjistit si, kdo další v dané nemovitosti bydlí., Je totiž pravdou, že mladá rodina v domě plném důchodců má zcela jiné požadavky a nároky, které však nemusí být vyslyšeny.

Naopak když se sejde většina lidí společného věku, vzdělání a se společným zájmem, může být SVJ cestou, jak realizovat právě to, co chceme. Nelze tedy obecně říci, zda ANO nebo NE. Vše je individuální. 


Líbil se vám článek?

Autor článku

Petr Ejem

Autor projektů RealitníPoradce.netRealitníAsistent.netPetrEjem.cz

Nejnovější poptávky