06.01.2016

Převod družstevního bytu do OV- jak postupovat

V dřívějším článku o převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví jsem se zaměřil na několik možných rizik a problémových situací. Nyní se podíváme již konkrétně na to, jak v daných případech nejlépe postupovat.

Prohlášení vlastníka je nezbytným krokem

V první fázi je třeba uskutečnit takzvané prohlášení vlastníka. Jde o úkon, který celý dům rozdělí na jednotlivé bytové jednotky, které následně mohou být rozděleny konkrétním lidem. Do současné doby patřil celý dům jako celek družstvu. Konkrétní výměry bytů a jejich vymezení jsou součástí právě daného konkrétního prohlášení. Zde samozřejmě podotýkám, že se vše málokdy obejde bez finančních investic. A to nejenom v souvislosti s danou dokumentací, ale i v souvislosti se zaměřením domu. Je třeba přesně stanovit výměry bytů, společných prostor, nebo prostor nebytových. Že vše probíhá a samozřejmě následně proběhlo jak má, to bude patrné z vkladu na katastr. Zde již není veden dům jako celek, ale naopak jednotlivé bytové jednotky. V tuto chvíli již samotnému převodu do osobního vlastnictví nemusí nic bránit.

Bez smlouvy o převodu se neobejdete

Jakmile je celý objekt rozdělen na příslušné bytové jednotky, může nastat první krok. Mnohým klientům v tomto směru pomáhám, jelikož je třeba sepsat smlouvu o převodu bytu do vlastnictví člena družstva. Jakmile je dokument sepsán, je třeba už jenom podpis. A to vás jako nabyvatele a bytového družstva, které je vedeno jako vlastník nemovitosti. Následně je i tento dokument třeba vložit na katastr a teprve ten vás zapíše jako skutečného majitele dané bytové jednotky. Než k tomu dojde, patří stále družstvu.

Byt už máte. Chybí společenství vlastníků

Jakmile se vše povedlo a katastr nemovitostí jasně potvrzuje, že jste majitel bytové jednotky, bude vás čekat ještě třetí důležitá povinnost. K té dojde ve chvíli, kdy je v domě alespoň 5 bytových jednotek, které jsou odtrženy od družstva jako takového. V tuto chvíli je zákonná povinnost spojena se založením společenství vlastníků. To většina z vás jistě zná pod zkratkou SVJ. V daném směru platí také to, že bytových jednotek musí být sice 5, ale vlastníci mohou být pouze tři. Ne však méně.

Zajímavým faktem je určitě informace o vašich hlasovacích právech. Ty už nemusí být tak jednoznačné, jako v družstvu. Zde o síle vašeho hlasu rozhoduje to, kolik metrů čtverečných konkrétních jednotek vlastníte. Můžete se tak stát celkem snadno většinovým vlastníkem a rozhodovat o všem na základě svého hlasu. Totéž platí o situaci, kdy bude do OV převedeno pouze několik jednotek a většinovým vlastníkem bude stále družstvo. I když nemusí být jeho rozhodnutí vždy stejné jako to vaše, myslete na to, že byt už je váš, což byl ten hlavní cíl, kterého jste chtěli dosáhnout.


Líbil se vám článek?

Autor článku

Petr Ejem

Autor projektů RealitníPoradce.netRealitníAsistent.netPetrEjem.cz

Nejnovější poptávky